Cookies

Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Vår webplats använder vi endast så kallade sessioncookies, tillfälliga cookies som ej lagras permanent på datorn, om du förhindrar att dessa cookies temporärt lagras på datorn du inte att kunna använda vissa funktioner på sidan.